Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

TUYUP Kapanış Konferansı, 2 Haziran 2016 tarihinde Meyra Palace Hotel Ankara’da gerçekleştirildi

03.06.2016

Tuyup

TUYUP Kapanış Konferansı, 2 Haziran 2016 tarihinde proje konsorsiyum lideri Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-International Services), proje faydalanıcısı konumunda olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, proje Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, konsorsiyum üyeleri ve sektör çalışanlarının katılımıyla Meyra Palace Hotel Ankara’da gerçekleşmiştir.

Konferansa protokol katılımı ise, Sayın Nermin KIRIM (TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Sayın Philipp zu Erbach – FÜRSTENAU (Almanya Büyükelçiliği Turizm’den Sorumlu Tarım Müsteşarı), Sayın Burak Çağatay DOĞAN (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan), Sayın Bela SZOMBATI (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşar) şeklinde olmuştur.

Konferansta proje çıktıları ve çalışmaları, proje bileşenleri doğrultusunda ilgili uzmanlar tarafından sunulmuştur.

Copyright © 2014 TUYUP. All rights reserved.
‘Bu yayının içeriğinden yalnızca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderliğindeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu içerik hiçbir şekilde Avrupa Bilriği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak değerlendirilemez.’’
Yukarı