Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

TUYUP İş Gücü Piyasası Analizi Yaygınlaştırma Semineri, 4 Mayıs 2016 tarihinde Meyra Palace Hotel Ankara’da gerçekleştirildi

05.05.2016

Tuyup

TUYUP İş Gücü Piyasası Analizi Yaygınlaştırma Semineri, 4 Mayıs 2016 tarihinde proje konsorsiyum lideri Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-International Services), proje faydalanıcısı konumunda olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, proje Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, konsorsiyum üyeleri ve sektör çalışanlarının katılımıyla Meyra Palace Hotel Ankara’da gerçekleşmiştir.

Seminerde analiz sonucu elde edilen çıktılar, analiz üzerinde yapılan çalışmalar ve süreç ilgili proje bileşeni uzmanları tarafından sunulmuştur.


Copyright © 2014 TUYUP. All rights reserved.
‘Bu yayının içeriğinden yalnızca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderliğindeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu içerik hiçbir şekilde Avrupa Bilriği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak değerlendirilemez.’’
Yukarı