Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi (UMYB) Başvuruları

21.10.2015

TUYUP

​​Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav Başvuru Uygulaması

Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi

Turizmde iş gücü piyasasının daha fazla uzmanlaşması ve turizm sektörünün iş ihtiyaçlarına uygun yüksek beceri düzeyi gerektirmesinden dolayı kamu ve özel sektör, kısa dönem mesleki eğitim konusuna gittikçe daha fazla yatırım yapmaktadır. Kamu fonları, eğitim kuruluşlarına ve/veya TUYUP projesinin kupon programı gibi sübvansiyonlu iş amaçlı eğitim girişimlerinin kullanımına sunulmaktadır.


TUYUP projesi kapsamında turizm odaklı kısa süreli mesleki eğitim (meslek veya istihdam odaklı eğitim), insanları belirli beceriler edinme konusunda veya otellerde ve/veya restoranlarda profesyonel pozisyonlar için hazırlayan eğitimi ifade etmektedir. Bu eğitimler, genellikle belirli mesleki görevlerle ve beceri seviyeleriyle ilgili uygulamalı faaliyetler temelinde verilmektedir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik, belirli bir işi yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri yansıtan iş temelli ve yeterlilikle ilgili olan mesleki nitelik kümesini ifade etmektedir. Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi (UMYB), daha yüksek düzeyde mesleki yeteneğe kavuşmak ve işgücü piyasasında daha avantajlı pozisyonlara gelmek isteyen tam zamanlı ve/veya yarı zamanlı çalışanlar için mevcut yeteneklerini ve potansiyellerini kanıtlayıcı nitelikte güvenilirliği kabul görmüş bir belgedir.

UMYB alabilmek için adayların mesleklerini istenen standartlarda icra edebilme yeteneğine (yetkinliğine) sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. UMYB, turizm sektörü tarafından tanımlanan ve herhangi bir meslekte beklenen 'yetkinlikleri' tanımlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yönetilen Ulusal Meslek Standartlarını temel almaktadır.

Kimler Başvurabilir

TUYUP kapsamında yeterlilik sınavlarına ücretsiz katılım sağlayabilecek hedef gruplar aşağıda açıklandığı gibidir.

Birincil Hedef Grup

TUYUP Kupon Program kapsamındaki mesleki beceri eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan proje eğitim sertifikasını almış, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsat verilen belgeli işletmelerdeki tüm çalışanlar.

İkincil Hedef Grup

Birincil hedef gruptaki çalışanlardan UMYB destek olanağı için yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsat verilen belgeli işletmelerde çalışan ve kupon program kapsamında mesleki beceri eğitimi almamış çalışanlar.

Üçüncül Hedef Grup

Projelerin UMYB destek fırsatından faydalanmak için birincil hedef gruptan ve ikincil hedef gruptan başvuran çalışanların sayısının yetersiz olması durumunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsat verilmemiş belgesi olmayan işletmelerdeki çalışanlar.

Yeterlilikler ve Seviyeler

TUYUP kapsamında sınırlı sayıda turizm sektörü çalışanının UMYB almak üzere sınavlara katılması desteklenecektir. Sağlanacak olan destek, çalışanlarınızın aşağıdaki konulardaki yeterlilik ve seviyelere ilişkin belgelendirilmesi çerçevesinde olacaktır.

Yeterlilik BaşlığıSeviyeler
(Numaralara Tıklayarak Detay Bilgilere Ulaşabilirsiniz)
Aşçı4
Bar Görevlisi4
Çamaşırhane Görevlisi2
Genel Alan Görevlisi2
Genel Alan Sorumlusu3
Kat Hizmetleri Sorumlusu4,5
Kat Sorumlusu 3
Oda Temizleme Görevlisi2
Ön Büro Görevlisi4
Ön Büro Yöneticisi5
Servis Görevlisi2,3,4
Servis Yöneticisi5
​​

Başvuru ve Belgelendirme Süreci

Tesisiniz çalışanlarının TUYUP desteğiyle Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için ilk aşamada TUYUP bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu talebi TUYUP bilgi sistemine ulaştırabilmeniz için tesisiniz adına daha önce kupon programı çerçevesinde verilmiş kullanıcı hesabını kullanarak http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/tuyupoclassapp.aspx adresinden erişilebilen “Yeterlilik Başvuruları” uygulamasına girmeniz gerekmektedir. Uygulama içerisinde mevcut yeterlilik başvurularınızı gösteren bir sayfa ve yeni yeterlilik başvurularını girebileceğiniz bir form bulunmaktadır. Bu uygulama üzerinden tesisiniz çalışanlarının yeterlilik başvurularını T.C. kimlik numaraları, ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri ile birlikte yeterlilik başlığını ve seviyesini belirterek yapabilirsiniz. Başvuruların toplanmasının ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezlerinin içerisinde bulunduğu bir sınav takvimlendirme süreci işletilecektir. Bu süreç içerisinde açılacak olan yeterlilik sınavlarının yeri, zamanı ve sınav katılımcılarının kimler olacağı ilgili tüm paydaşlara duyurulacaktır.​
 
Bugüne kadar kupon programından elde edilen deneyimler ışığında Ulusal Mesleki Yeterlilik Sertifika programına da yoğun ilgi beklenmektedir. Talep fazlasının olması durumunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TUYUP Proje Yönetimi, talep stoğunu, coğrafi dağılım, tesis sınıfı ve benzeri parametrelere dayalı olarak adil bir şekilde değerlendirmeye alacaktır.​

TUYUP kapsamında yeterlilik sınavlarına katılacak kişiler için sınav katılım bedeli TUYUP tarafından ödenecektir. Sürecin işleyişi boyunca TUYUP ile sınav ve yetkilendirme merkezleri koordinasyon içerisinde bulunacak ve tesisinize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Yeterlilik sınavlarını başarıyla veren katılımcılara sertifikaları yeterlilik sınavını düzenleyen merkez tarafından ulaştırılacaktır.​​​

Copyright © 2014 TUYUP. All rights reserved.
‘Bu yayının içeriğinden yalnızca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderliğindeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu içerik hiçbir şekilde Avrupa Bilriği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak değerlendirilemez.’’
Yukarı