Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

TURİZMDE İŞGÜCÜ ANKETİ HAKKINDA BİLGİ

​​
 

TURİZMDE İŞGÜCÜ ANKETİ HAKKINDA BİLGİ

 

TUYUP projesinin ana bileşenlerinden birisi Turizm sektöründe yapılacak işgücü analizi çalışmasıdır. 

 

Sektörün bugünün yönetimi ve yarınının planlanabilmesi için hem politika yapıcılar düzeyinde hem işletmeciler ve yatırımcılar düzeyinde hem de çalışanlar düzeyinde eldeki kaynak ve olanakların saptanması, geleceğe ilişkin öngörülerin ve ihtiyaçların tespiti ve bu doğrultuda genel ve işletme bazında yapılacak planlamalar ile bu hedeflere doğru adım adım ilerlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla TUYUP projesi kapsamında, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimine tabi yaklaşık 4.000 işletmenin tamamını kapsayan bir işgücü analizi çalışması başlatılmıştır.

 

Çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır:

 • Uzmanlar tarafından hazırlanacak 'Dünya'da Bölgemizde ve Türkiye'de Turizm Sektörünün Durumu Ve Gelişimi' çalışması devam etmektedir.
 • Uzmanlar tarafından belirlenen örneklem grubu ile yapılan "Turizmde Eğitim İhtiyaç Analizi" çalışması (196 derinlemesine görüşme) ve "Turizmde Geleceğe İlişkin Beklentiler" çalışması (42 derinlemesine görüşme) tamamlanmıştır.
 • İşletmeler tarafından on-line olarak doldurulacak LFA (İşgücü Analizi) anketi. Yaklaşık 4.000 kayıtlı işletmenin tamamının, yani sizin katkınızla gerçekleştirilecek olan kısımdır.

Dolduracağınız anketin ve diğer çalışmaların tamamlanmasının ardından bir rapor hazırlanacak ve bulgular Ankara'da düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantıda paylaşılacaktır. Ayrıca sonuç raporu web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olarak yayınlanacaktır. 

Sonuç raporunda aşağıdaki konularda bilgiler yer alacaktır:

 • Dünya'da, bölgemizde ve Türkiye'de turizm sektörünün durumu
 • Türkiye'de turizm sektöründe istihdam durumu

                . Bölgelere göre

                . İllere göre

                . İşletme tiplerine göre

                . Meslek dallarına göre

 • Türkiye'de Turizm tesis tipleri ve dağılımları
 • Turizm'de işgücü ihtiyacı

                . Bölgelere göre

                . İllere göre

                . İşletme tiplerine göre

                . Meslek dallarına göre

 • Sektör çalışanları eğitim durumu
 • Sektör çalışanları eğitim ihtiyaçları
 • Turizm sektöründe gelecek vizyonu ve beklentiler
 • Turizm'de yeni trendler

Turizm sektöründe istihdamın yapısı, ihtiyaçları ve geleceğe ilişkin projeksiyonların yer alacağı bu çalışmanın bir diğer özelliği ise yıllık bazda güncellenecek olmasıdır. Bakanlığın denetimine tabi tüm işletmeler kendilerine sağlanan şifreler ile yılda bir kere sisteme girerek bilgilerini güncelleyecektir. Bu çerçevede, turizmde istihdam yapısı ve diğer birçok veri gerek karar vericilerin gerek sektördeki işverenlerin ve yöneticilerin kullanımına açık olacaktır. Sonuç olarak Turizmde İşgücü Anketi, bilimsel veriler doğrultusunda sektörün kendi geleceğini planlamasına katkıda bulunacaktır.

 

Türkiye'de Turizm Sektörü'nün güçlenmesine yönelik hazırlanan bu anketi doldurmak suretiyle yapacağınız katkı için teşekkür ederiz.

​ ​​​​

Copyright © 2014 TUYUP. All rights reserved.
‘Bu yayının içeriğinden yalnızca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderliğindeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu içerik hiçbir şekilde Avrupa Bilriği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak değerlendirilemez.’’
Yukarı