Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

ORTAK AĞ ÇALIŞMALARI

 

ORTAK AĞ ÇALIŞMALARI

TUYUP projesinin 4. bileşeni "Ağ Çalışmalar" olarak nitelendirilebilecek "networking" çalışmalarıdır. Bu kapsamda 3 ana faaliyet öngörülmüştür:

1.    Ağ oluşturulması yol harit​ası hazırlanması

2.    Eğiticilerin Eğitimi Çalışması

3.    Çalışma Ziyaretleri yapılması

 

1-    Yol Haritası

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörünün önde gelen paydaşları arasında ve hatta bu paydaşların kendi aralarında, sürekli ve sürdürülebilir iletişim ve işbirliğinin sağlanabilmesi için, kullanılması gereken yöntem araç ve mecraların analizi ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında bir yol haritası hazırlanırken, paydaşların görüş ve önerilerine de yer verilecektir. Hazırlanacak yol haritası ile sektörel işbirliği ve ilişki ağının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede, öncelikle TUYUP projesi kapsamında paydaşların bir araya geldiği toplantılar düzenlenmesi, web sitesi oluşturulması ve sosyal medya araçlarının kullanımı yoluyla taraflar arasında görüş alışverişi yoğunlaştırılacaktır. Bu toplantılarda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda da geleceğe yönelik bir yol haritası hazırlanması hedeflenmektedir.

 

2-    Eğiticilerin Eğitimi Programı

 Proje kapsamındaki ana amaçlardan biri de, sektörü oluşturan paydaşların eğitim verebilme kapasitelerinin arttırılmasıdır. Bu amaçla sektörde çalışmakta olan 300 kişinin 'Eğiticilerin Eğitimi Programı' vasıtası ile geleceğin eğitmenleri olarak eğitilmeleri planlanmıştır. Bu kişiler, sektörde Ön Büro, Housekeeping, Servis ve Mutfak alanlarında çalışan, en az 5 yıl deneyimli ve aldıkları eğitim ile gelecekte sektördeki çalışanların eğitimini yapabilecek istek ve kapasitede olan çalışanlardan seçilecektir. Eğiticilerine Eğitimi Programı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

 

Bölüm Süre/Gün Sınıf Kişi Toplam İlave
Ön Büro 4 2 25 50
Housekeeping 4 2 25 50
Servis 4 2 25 50
M​utfak 4 6 25 1​50 12 gün ileri aşçılık eğitimi

 

3-    Çalışma Ziyaretleri

 Proje kapsamında, iki kez olmak üzere 12 kişinin katılımı ile 5 gün sürecek uluslararası çalışma ziyareti planlanmıştır. AB ülkeleri içinden turizm sektöründeki gelişmişlikleri ve amaca uygunlukları göz önüne alınarak seçilecek iki ülkeye yapılacak 5 günlük çalışma ziyaretlerine Bakanlık yetkilileri ve sektörden paydaşların temsilcilerinden oluşturulacak 12 kişilik gruplar katılacaktır. Ziyaretler sonunda edinilen izlenimler ve değerlendirmeler raporlar aracılığı ile sektörle paylaşılacaktır. Çalışma ziyaretlerinin 2015 yılı içerisinde bitirilmesi düşünülmektedir.

​ ​

Copyright © 2014 TUYUP. All rights reserved.
‘Bu yayının içeriğinden yalnızca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderliğindeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu içerik hiçbir şekilde Avrupa Bilriği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak değerlendirilemez.’’
Yukarı