Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

Proje Hakkında

Turizm sektöründe eğitimin kalitesini ve çevre duyarlılığını güçlendirmeyi hedefleyen TUYUP (Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi), Türkiye çapında 4.000'in üzerinde turizm işletmesi, sektör çalışanları, ilgili meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelere doğrudan ulaşmaktadır.

Ocak 2014'te başlayan ve 2016 yılının Temmuz ayında tamamlanması planlanan 30 ay süreli projede, özellikle Turizm İşletme Belgeli tesislerin ön büro, servis, kat hizmetleri ve mutfak çalışanlarının mesleki, teknik ve yabancı dil becerilerinin ihtiyaçlar ve AB standartları çerçevesinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;

Proje dahilindeki eğitimlere katılan ve Mesleki Yeterlilik Sınavı'na başvuran yaklaşık 1000 çalışanın sınav ücretleri proje tarafından karşılanacaktır. İşletmelerin, proje dahilinde ya da bireysel olarak Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katılıp belge almaya hak kazanan çalışanları için 4447 Sayılı Kanun'un Geçici 10. Maddesi kapsamında yer alan koşulları sağlamaları halinde, ilgili teşvikten yararlanmaları söz konusudur.

Çevreye duyarlı turizm işletmelerinin çoğaltılması ve bu alandaki bilinirliğin artırılması için Yeşil Yıldız (Green Star) Belgesi Farkındalık Programı yürütülecektir. Bu kapsamda Türkiye genelinde seçilecek 15 iyi uygulama otelinin Yeşil Yıldız Belgesi sahibi olabilmesi için ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Geniş çaplı turizm sektörü işgücü araştırması gerçekleştirilerek, turizm eğitimi veren kuruluşların kapasiteleri geliştirilerek işbirlikleri güçlendirilmektedir.

On-line bilgi bankası kurularak sektörün ihtiyacı olan eğitim materyallerine ve güncel verilere kolay ulaşım imkanı sağlanmaktadır

Türkiye çapında tanıtım toplantıları düzenlenerek sektör temsilcilerine ilgili çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hayata geçirilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu Proje'nin toplam bütçesi 7.5 milyon Euro'dur. Proje Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-International Services) liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmekte olup,  Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'dır. ​

Faaliyetler

Proje kapsamında yürütülen genel faaliyetler:

1.   Farkındalık Artırma Kampanyası: Turizm sektöründe insan kaynağına yatırımın önemi ve sektöre getireceği olumlu etkiler konusunda işverenler, çalışanlar, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlara yönelik olarak iletişim ve farkındalık arttırma çalışmaları yürütülmektedir.

2.   Turizm Sektöründe İşgücü Analizi: Turizm sektöründeki mevcut işgücünün demografik profilini çıkarmak, kısa – orta - uzun vadeli işgücü arzı ve taleplerine yönelik projeksiyon oluşturmak için işgücü analizi yapılmaktadır.

3.   Eğitim Programı'nın Geliştirilmesi, Kupon Programı'nın Oluşturulması ve Uygulanması: Turizm sektöründe çalışanların ön büro, kat hizmetleri, servis, bar, temel ve ileri mutfak, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği, davranış ve yabancı diller gibi alanlarda becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitim programları geliştirilmektedir. Çalışanlar proje kapsamında geliştirilen kupon sistemi aracılığıyla bu eğitimlerden yararlanabilmektedirler.

4.   Eğitim Sağlayıcıları Arasında Bağlantıların Oluşturulması ve Eğitim Kapasitelerinin Artırılması: Turizm sektöründe ilgili taraflar arasındaki işbirliği ve bağlantıların oluşturulması için bir yol haritası hazırlanacak, paydaşların kurumsal ve eğitim kapasitelerinin arttırılması için Eğitici Eğitimleri yapılmaktadır. Ayrıca, AB ülkelerindeki en iyi uygulama örneklerini tanımak, ağ oluşturmak ve karşılıklı deneyimleri paylaşmak için yurtdışı çalışma ziyaretleri düzenlenmektedir.

5.   Yeşil Yıldız Belgesi'ne İlişkin Farkındalığın Arttırılması ve 'En İyi Uygulama' Merkezleri'nin Kurulması: Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında çevreye duyarlı otellere verilen Yeşil Yıldız Belgesi hakkında farkındalığın arttırılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca proje kapsamında, çevre duyarlılığı yüksek 15 otelin eğitimler ve danışmanlık hizmetleri ile en iyi uygulama merkezleri haline dönüştürülmeleri ve Yeşil Yıldız Belgesi'ne başvurmaları da desteklenmektedir.

6.   Çevrimiçi Veri Tabanı Sistemi'nin Geliştirilmesi: İşletmelerin turizm çalışanlarının ihtiyacı olan eğitim olanaklarını takip edebilmesi, eğitim materyallerine ulaşıp sektörle ilgili güncel verilere ulaşabilmesi için web tabanlı veri tabanı sistemi geliştirilmektedir. ​

Projenin Hedefleri

Projenin Genel Hedefi, sürdürülebilir ekonomik büy üme ve insan sermayesine daha fazla yatırım anlayışı kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işveren ve çalışanların küresel değişimlere uyum yeteneğinin artırılmasıdır. ​

Projenin Özel Hedefleri

  • ​Turizm sektöründe faaliyet gösteren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme ve yatırım belgesine sahip olan işletmelerde; işverenler ve çalışanların uyum yeteneklerinin geliştirilmesi ile hizmet kalitesinin artırılmasıdır.
  • Turizm sektöründe yer alan sosyal ortaklarla merkez ve yereldeki kamu kurumlarının eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesidir.

Copyright © 2014 TUYUP. All rights reserved.
‘Bu yayının içeriğinden yalnızca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderliğindeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu içerik hiçbir şekilde Avrupa Bilriği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşleri olarak değerlendirilemez.’’
Yukarı